Start

Aktuellt

Nya Region Blekinge

Det 1 januari 2019 går Landstinget och Region Blekinge samman och bildar en ny region.

Anslagstavla

Det här är Landstinget Blekinges officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser.

Nyheter

  • Lex Maria om två olika självmord

    2018-05-17Lex Maria

    En patient begick självmord i december 2017 och en annan under januari 2018. Båda var under pågående öppenvårdsbehandling på en psykiatrisk mottagning.

  • Lex Maria om självmordsförsök

    2018-05-15Lex Maria

    En patient försökte att begå självmord på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Personalen uppmärksammade detta och patienten klarade sig utan skador. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektion för Vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Pressmeddelanden Nyhetsarkivet
Hitta vård i Blekinge

Hitta vård i Blekinge

På 1177.se hittar du kontaktuppgifter till vården i Blekinge.

Webbisar

Webbisar

Se nyfödda blekingar bland våra webbisar.

Kalender

Kalendern

Mediaservice

För dig som är journalist.

Psykisk hjälp för barn och unga

På 1177 Vårdguidens webbplats kan du se hur barn och unga med psykiska problem och deras familjer kan få hjälp och stöd.