Start

Aktuellt

Nya Region Blekinge

Den 1 januari 2019 går Landstinget och Region Blekinge samman och bildar en ny region. Region Blekinge ska främja hållbar utveckling och god hälsa.

Anslagstavla

Det här är Landstinget Blekings officiella anslagtavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser.

Nyheter

  • Lex Maria-anmälningar inom psykiatrin

    2018-12-12Lex Maria

    Landstinget Blekinge anmäler två separata händelser inom psykatrin till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

  • Lex Maria om infektion

    2018-11-22Lex Maria

    En patient i 40-årsåldern hade efter flera operationer problem med smärta och bedömdes därför vara i behov av ryggbedövning. Trots att patienten fick infektionsförebyggande insatser drabbades patienten av en infektion i anslutning till den bedövningskateter hen hade fått. Landstinget Blekinge anm...

Pressmeddelanden Nyhetsarkivet
Hitta vård i Blekinge

Hitta vård i Blekinge

På 1177.se hittar du kontaktuppgifter till vården i Blekinge.

Webbisar

Webbisar

Se nyfödda blekingar bland våra webbisar.

Kalender

Kalendern

Psykisk hjälp för barn och unga

På 1177 Vårdguidens webbplats kan du se hur barn och unga med psykiska problem och deras familjer kan få hjälp och stöd.