Start

Aktuellt

Nya Region Blekinge

Den 1 januari 2019 går Landstinget och Region Blekinge samman och bildar en ny region. Region Blekinge ska främja hållbar utveckling och god hälsa.

Anslagstavla

Det här är Landstinget Blekings officiella anslagtavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser.

Nyheter

  • Lex Maria om bristande antibiotikabehandling

    2018-11-01Lex Maria

    En patient i 80-årsåldern fick en behandling mot infektion som visade sig ha brister. Svaret på bakterieodlingen visade att patienten borde ha fått en mer riktad antibiotikabehandling och planerad uppföljning. Landstinget Blekinge anmäler nu bristerna i samband med behandlingen till Inspektionen ...

  • Lex Maria om läkemedelsändringar

    2018-10-30Lex Maria

    En patient fick förändrad medicinering genom att ett läkemedel sattes ut och ett annat sattes in. Detta ledde i sin tur till att ett tredje läkemedel fick en mycket förhöjd styrka. Denna kraftigt förhöjda styrka innebar en stor risk för allvarliga biverkningar. Landstinget Blekinge anmäler nu hän...

Pressmeddelanden Nyhetsarkivet
Hitta vård i Blekinge

Hitta vård i Blekinge

På 1177.se hittar du kontaktuppgifter till vården i Blekinge.

Webbisar

Webbisar

Se nyfödda blekingar bland våra webbisar.

Kalender

Kalendern

Psykisk hjälp för barn och unga

På 1177 Vårdguidens webbplats kan du se hur barn och unga med psykiska problem och deras familjer kan få hjälp och stöd.