Start

Aktuellt

Nya Region Blekinge

Det 1 januari 2019 går Landstinget och Region Blekinge samman och bildar en ny region. Region Blekinge ska främja hållbar utveckling och god hälsa.

Anslagstavla

Det här är Landstinget Blekinges officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser.

Nyheter

  • Lex Maria om allvarlig fallskada

    2018-07-05Lex Maria

    En patient i 60-årsåldern föll vid två tillfällen på två olika avdelningar när hen fick vård på Blekingesjukhuset. Vid det andra tillfället föll patienten så illa att hen fick en skallskada och avled. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex...

  • Lex Maria om patient som blev slagen av annan patient

    2018-07-04Lex Maria

    En patient som vårdades på en psykiatrisk vårdavdelning blev slagen av en annan patient. Personalen skilde patienterna åt mycket snabbt. Landstinget Blekinge har polisanmält händelsen och anmäler den nu till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Pressmeddelanden Nyhetsarkivet
Hitta vård i Blekinge

Hitta vård i Blekinge

På 1177.se hittar du kontaktuppgifter till vården i Blekinge.

Webbisar

Webbisar

Se nyfödda blekingar bland våra webbisar.

Kalender

Kalendern

Mediaservice

För dig som är journalist.

Psykisk hjälp för barn och unga

På 1177 Vårdguidens webbplats kan du se hur barn och unga med psykiska problem och deras familjer kan få hjälp och stöd.