Start

Aktuellt

Patientavgifter i Blekinge 2015

På 1177 Vårdguiden kan du läsa om vilka avgifter som gäller i vården i Blekinge. Avgifterna gäller vård inom Landstinget Blekinge och privat vård som bekostas av Landstinget Blekinge.

Webb-tv

Landstingsfullmäktiges sammanträden som sker i Landstingssalen filmas och direktsänds på www.ltblekinge.se. Det går också att se alla möten (från och med 20 oktober 2014) i efterhand.

Nyheter

  • Barn som räddar liv ska hyllas av landstinget

    2015-01-26Nyhet

    Barn som gör insatser för att rädda liv eller hjälper till vid fara av något slag ska hyllas och uppmuntras av landstinget. Det är intentionen i ett beslut som landstingsstyrelsen fattade vid dagens sammanträde den 26 januari.

  • Fortsatt god ekonomi i Landstinget Blekinge

    2015-01-23Nyhet, Pressmeddelande

    Landstinget Blekinge redovisar ett överskott på 49,2 miljoner kronor i bokslutskommunikén för 2014. Det är fjärde året i rad som landstinget har ett positivt resultat och en fortsatt god och stabil ekonomi.

Pressmeddelanden Nyhetsarkivet
1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är vår webbplats om hälso- och sjukvård. Där hittar du information, inspiration och tjänster för din hälsa och vård.

Via webbplatsen når du kontaktuppgifter till hela Blekinges vårdutbud, tillsammans med e-tjänster för att kontakta vården.

Webbisar

Webbisar

Se nyfödda blekingar bland våra webbisar.

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss

Vår uppgift är att förebygga, lindra och bota sjukdomar. I de fall vi inte kan bota kan vi lindra och på så sätt få människor att ändå uppleva livskvalitet i vardagen. För att kunna ge hälso- och sjukvård av hög kvalitet försöker vi hela tiden förbättra oss.

Psykisk hjälp för barn och unga

På 1177 Vårdguidens webbplats kan du se hur barn och unga med psykiska problem och deras familjer kan få hjälp och stöd. Där har vi samlat kontaktuppgifter och information som kan vara till hjälp i svåra situationer.