Start

Aktuellt

Landstinget höjer tandvårdstaxan

Nyhet

Landstinget höjer priserna i tandvårdstaxan något. Priserna för abonnemang på frisktandvård förblir däremot oförändrade.

Nu börjar vaccineringen inför säsongsinfluensan

Den 21 oktober börjar vårdcentralerna runt om i länet att vaccinera inför säsongsinfluensan.

Nyheter

  • Nu kan du se landstingsfullmäktiges sammanträden på webben

    2014-10-16Nyhet

    Landstingsfullmäktiges sammanträden som sker i Landstingssalen kommer, med start vid mötet den 20 oktober, att filmas och direktsändas på www.ltblekinge.se. Det går också att se alla möten i efterhand.

  • Blekinges vuxenpsykiatri bäst i landet

    2014-10-15Nyhet, Pressmeddelande

    Vuxenpsykiatrin i Blekinge är bäst i landet. Verksamheten fick lysande betyg av patienterna i den Nationella patientenkäten som genomfördes under årets första månader: bäst i landet på många frågor, bland de allra bästa på de flesta andra.

Pressmeddelanden Nyhetsarkivet

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss

Vår uppgift är att förebygga, lindra och bota sjukdomar. I de fall vi inte kan bota kan vi lindra och på så sätt få människor att ändå uppleva livskvalitet i vardagen. För att kunna ge hälso- och sjukvård av hög kvalitet försöker vi hela tiden förbättra oss.

Webbisar

Webbisar

Se nyfödda blekingar bland våra webbisar.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är vår webbplats om hälso- och sjukvård. Där hittar du information, inspiration och tjänster för din hälsa och vård.

Via webbplatsen når du kontaktuppgifter till hela Blekinges vårdutbud, tillsammans med e-tjänster för att kontakta vården.

Psykisk hjälp för barn och unga

På 1177 Vårdguidens webbplats kan du se hur barn och unga med psykiska problem och deras familjer kan få hjälp och stöd. Där har vi samlat kontaktuppgifter och information som kan vara till hjälp i svåra situationer.

Kalender

Kalendern