Regler och rättigheter i vården

Som patient i Blekinge har du rätt till en jämlik, trygg och säker vård.

PÅ 1177.se hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. Som patient har du ett skydd i form av både lagstiftning och de skyldigheter som landstingen har.

Senast uppdaterad 2015-09-15 14:53:41 av Sverker Berggren