Om du inte är nöjd med vården

Om du har synpunkter eller klagomål på vården finns det flera sätt för dig att framföra detta, både som patient och som närstående.

På 1177.se hittar du information om vad som gäller för dig som inte är nöjd med vården. 

Det är bra att i första hand vända sig direkt till den mottagning och vårdpersonal där du har blivit undersökt eller behandlad. Ofta kan missförstånd och oklarheter redas ut på det sättet. Du kan också vända dig direkt till chefen vid den mottagning som du besökt. 

Om kontakt mellan dig och vårdpersonalpersonal av någon anledning inte fungerar, kan du kontakta Patientnämnden i Blekinge. 

Patientnämnden i Blekinge

Patientnämnden arbetar med att hjälpa patienter och anhöriga om det uppstår problem i kontakten med hälso- och sjukvården eller tandvården. 

Nämnden är till för både landstingets patienter och kommunernas vårdtagare. Vi har inga disciplinära befogenheter utan försöker lösa problemen i samråd med patient, vårdtagare och personal.

Vi ser till att dina upplevelser återförs till vården för att de där ska kunna ligga till grund för de förändringar som kan vara motiverade.

Adress:
Patientnämndens kansli
371 81 Karlskrona

Telefon: 0455-731 090

Senast uppdaterad 2017-05-24 15:24:37 av Ulrica Kalmerlind