Smittskyddsenheten

På smittskyddsenheten arbetar vi förebyggande och för att minska spridningen av smittsamma sjukdomar bland människor. Detta sker genom information, utbildning, smittspårning och övervakning av epidemier samt samarbete med andra myndigheter och sjukvårdsenheter.

Verksamheten regleras enligt Smittskyddslagen. Vi finns på Blekingesjukhuset Karlskrona och vår verksamhet täcker hela länet.

Vi som arbetar på smittskyddsenheten är

  • Rickard Eitrem, smittskyddsläkare
  • Kirsti Lindström, smittskyddssjuksköterska
  • Yvonne Bergendorff, smittskyddsassistent

Kontakta oss

Besöksadress

Blekingesjukhuset
Karlskrona

E-postadress

smittskyddslakaren@ltblekinge.se

Telefontid

Säkrast vardagar 10.00-12.00. Övrig tid finns telefonsvarare.

Telefon

0455-73 10 68

Relaterade dokument

Senast uppdaterad 2014-01-21 14:33:38 av Jens Qwarngård

Kontakt

Rickard Eitrem Rickard Eitrem Smittskyddsläkare Smittskyddsenheten 0455-73 44 29 och 0734-47 11 35
Kirsti Lindström Smittskyddssjuksköterska Smittskyddsenheten 0455-73 10 68
Yvonne Bergendorff Smittskyddsassistent Smittskyddsenheten 0455-73 10 69