Bibliotek och lärcentrum

Medicinska biblioteket är ett fackbibliotek med litteratur främst inom ämnena medicin och vård. Här finns också en stor samling böcker och information om sjukdomar och funktionshinder för patienter och allmänhet.

Medicinska biblioteket vänder sig främst till vårdpersonal, patienter och närstående men ger också service åt studenter och forskare. Medicinska biblioteket är beläget nära busshållplatsen Annebo i Karlskrona och är öppet vardagar, också för allmänheten.

Lärcentrum för distansstudier

Lärcentrum ger landstingsanställda och kommunal vårdpersonal möjlighet att boka dator för distansstudier, enskilt eller i grupp, också när biblioteket har stängt. Det finns också projektor, filmduk och ljudanläggning att boka. 

Hjälp med informations- och databassökning

Det finns tillgång till medicinska databaser, elektroniska vetenskapliga tidskrifter och andra informationsresurser som bibliotekskatalogen, som också finns här på webben.  Medicinska biblioteket erbjuder såväl stöd vid informationssökning som gruppundervisning i databassökning. 

Avdelning för hälsoinformation

I Medicinska bibliotekets avdelning för hälsoinformation har allmänheten möjlighet att få kompletterande upplysningar om sjukdomar, handikapp, behandlingsmetoder, hälsa och egenvård. Där finns böcker, tidskrifter, filmer och ljudböcker att tillgå samt personlig service av bibliotekspersonalen.

Allmänheten har också en unik tillgång till flera viktiga medicinska databaser där man kan söka kunskapsbaserad information grundad på aktuell forskning.

Del av Blekinge kompetenscentrum

Medicinska biblioteket tillhör Blekinge kompetenscentrum, som är Landstinget Blekinges centrum för utbildnings-, forsknings- och utvecklingsverksamheter i samverkan med länets kommuner.

Senast uppdaterad 2018-07-10 13:35:37

Tillfälliga öppettider

Biblioteket är stängt från och med torsdagen den 20 december och öppnar igen måndagen den 7 januari.

Glöm inte bort våra resurser på intranätet och Biblioteket hemifrån via Landstinget Blekinges webbplats.

Kontakta biblioteket

Besöksadress:
Blekinge kompetenscentrum
Vårdskolevägen 5
371 41 Karlskrona

Telefon:
0455-73 78 25
E-post: biblioteket.blskna@ltblekinge.se

Öppettider:
Måndag-torsdag: 10.00-16.00
Fredag: 10.00-14.00

Bildbok för hälso- och sjukvård

Medicinska biblioteket säljer Bildbok för hälso- och sjukvård. Med hjälp av bilderna är det meningen att patient och vårdpersonal ska kunna kommunicera när det talade språket inte räcker till.
Boken kostar 70:- exkl. moms + porto och kan beställas på tel. 0455-73 78 25 eller via e-post biblioteket.blskna@ltblekinge.se.