Liv i Livet

Vi vill med utbildningen Liv i Livet röra om lite bland dina vanor och ge dig en vänlig knuff i rätt riktning. Vi vill ge dig möjlighet att förändra dina tankemönster, ge dig något att fundera på, få dig att resonera lite annorlunda. När kursen är slut har du ny självinsikt, stärkt självkänsla och bättre självförtroende.

 

Möjligheter

Redo att möta nya möjligheter, utmaningar och eventuella problem med större förståelse kring alla dina styrkor och begränsningar. Så tror vi att du kommer att känna dig efter vår tid tillsammans.

Kursen Liv i Livet ger dig förutsättningar för att gå vidare i din personliga och yrkesmässiga utveckling. Utifrån dina förutsättningar och möjligheter bestämmer vi ambitionsnivån - alltid på dina villkor.

Verktyg och metoder

Avslappning, problemlösning, loggboksskrivning, reflektioner och medveten närvaro är områden som vi bl.a. kommer arbeta med. Under de arton veckor som kursen pågår, är det hela tiden erfarna handledare som tar dig framåt genom övningar och föreläsningar. Handledarna kommer att både ge dig stöd och utmana dig - för det handlar inte om vad du redan kan utan om vad du är öppen för att lära. 

Målsättning

Vår förhoppning är att du, när du är klar med kursen Liv i Livet, har den kunskap och de verktyg du behöver för att skapa verklig förändring i ditt liv. Du kommer se dina möjligheter i ett nytt ljus, du vet mer om dina begränsningar och möjligheter. Du är helt enkelt bättre rustad.

Fokuserat och anpassat

Att jobba fokuserat under en kortare period innebär bästa effekt för dig som deltagare. Fem timmar om dagen, i 18 veckor arbetar du tillsammans med andra, lika engagerade kursdeltagare. Under de 6 första veckorna träffas vi fyra dagar i veckan och därefter fem dagar varav tre dagar med gruppen och två dagar praktik/individuell planering. Allt efter dina behov och förutsättningar.

Eftersom vi vet att trygghet är basen i positiv förändring, är vi noga med gruppens sammanhållning och förtroende gentemot varandra. Utbildningen blandar teori och praktiska övningar kring ämnen som kommunikation, att sätta mål och att hitta sin styrka och handlingskraft.

Vem och var?

Just nu vänder sig Liv i Livet till dig som är mellan 16-29 år och står långt från arbete, praktik, studier eller annan sysselsättning. Kommande kurs kommer att hållas i Ronneby 5 minuter från tåg och buss.

 

Anmälan och mer information

Är du intresserad av Liv i Livet, kontakta oss på Blekinge kompetenscentrum så pratar vi vidare. Oavsett om du är beslutsfattare, handläggare eller möjlig deltagare, ser vi fram emot att höra av dig. 

Kontakt: Helen Swärdh

E-post: livilivet@ltblekinge.se
Mobil: 0734-47 12 90

Eller så anmäler du dig direkt här.

 

Röster från Liv i Livet

"Man får vara som man är och möta andra med i stort sett samma erfarenheter."

"Liv i Livet gav mig bättre självförtroende och lärde mig förstå mitt värde."

Senast uppdaterad 2017-04-21 11:32:54