Välkommen på praktik

Landstinget Blekinge tar varje år emot studenter och elever på praktik i våra olika verksamheter i hela länet. I första hand tar vi emot studenter och elever från utbildningsanordnare som vi har avtal eller överenskommelse med. Studenter och elever från dessa utbildningar har förtur till våra praktikplatser. 

Är du intresserad av en praktikplats och inte tillhör någon av de skolor vi har avtal med kan du söka en plats genom att lämna in blanketten Praktikförfrågan Landstinget Blekinge till landstingets praktiksamordnare. Vi kan inte garantera dig en plats, men har vi möjlighet tar vi gärna emot dig.

Praktik inom serviceförvaltningen

Vid intresse av praktikplats inom områden så som IT, administration, transport, personal och ekonomi, kontakta Elenor Malmörn personalchef på landstingsservice. 

Praktisk information inför din praktik

  • Kontakta din praktikplats minst två veckor innan praktiken börjar för att komma överens om tider och för att få den praktiska information du behöver.
  • Fyll i hälsodeklarationen och sekretessblanketten och ta med dem första dagen på din praktik. Har din skola en egen hälsodeklaration kan denna användas, förutsatt att alla frågor blir besvarade. Om du svarar ”ja” på någon fråga märkt med * ska du kontakta skolhälsovård om det finns, i annat fall vårdcentralen för bedömning. Prata även med din handledare innan du börjar praktiken.
  • Det är viktigt att du har god kännedom om basala hygienrutiner.
  • Arbetskläder lånar du av landstinget under din praktiktid. Använd gärna en namnskylt som visar att du är praktikant.
  • Vid sjukdom eller annan frånvaro är det viktigt att du meddelar din praktikplats.
  • Landstinget Blekinge är tobaksfritt. Det innebär att personal inte får röka eller snusa i arbetskläder och under arbetstid.

Välkommen!

Senast uppdaterad 2016-04-08 10:06:42

Kontakt

Jessica Ulvtorp Praktiksamordnare Personalstödsavdelningen 0455-736280
Elenor Malmörn Personalchef Landstingsservice 0455-73 61 04