Delmål B5 Palliativ vård

Kurs Palliativ vård, 2 dagar

Tid 2017-04-06 + 2017-04-07

Plats KOSTA BODA Art Hotel

Anmälan via lokal kurssamordnare senast 2016-12-09

Kursinnehåll  

  • Vad kännetecknar den patient som närmar sig livets slutskede?
  • Brytpunktsbedömning och brytpunktssamtal – Innehåll och utförande
  • Grundläggande principer för symtomlindring i livets slutskede

Utbildningen sker genom föreläsningar blandat med gruppdiskussioner och reflektion. Du ska som förkunskaper ha läst vårdprogrammet  http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/natvp_palliativvard_2012_final.pdf

Föreläsare

  • Karin Fransson, överläkare, Diplomerad i palliativ medicin, Enheten för palliativ medicin, Länssjukhuset, Kalmar
  • Tora Campbell-Chiru, överläkare, Diplomerad i palliativ medicin, Kirurgkliniken, Södersjukhuset, Stockholm 

Senast uppdaterad 2016-11-16 11:25:52