Delmål B2 Sjukdomsförebyggande åtgärder

 

Kurs Sjukdomsförebyggande arbete för ST-läkare, 2 dagar

Tid 2017-05-04 + 2017-05-16, nästa kurs 2017-10-10 + 2017-10-25

Plats Karlskrona, Blekinge kompetenscentrum

Anmälan Senast 2017-04-09 här

Kursinnehåll  

Levnadsvanorna alkohol, tobak, fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor

Utbildningen innehåller evidens om levnadsvanornas betydelse för hälsan och hur man med hjälp av en förändrad levnadsvana kan påverka ett sjukdomstillstånd.
Hur identifierar man ett riskbruk av alkohol, ett tobaksbruk, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet?

Alkoholens inverkan på olika sjukdomstillstånd och hur vi samtalar kring alkohol. Tobaksbruk ur en medicinsk, social, miljömässig, etisk och samhällsekonomisk synvinkel och förklarar innebörden av tobaksavvänjning.

Verktyg att använda i samtal om alkohol, verktyg för att öka motivation till rökstopp och verktyg för att öka den fysiska aktivitetsnivån.

Nordiska näringsrekommendationerna och de svenska kostråden tillsammans med tips på hur man kan påbörja samtal kring mat och vad man ska äta för att bibehålla hälsan.

Dag 1. Alkohol/Tobak förmiddag - Motiverande samtal eftermiddag

Dag 2. Mat/fysisk aktivitet förmiddag - Motiverande samtal eftermiddag

Kursledare

Tobak:                                    Lisbeth Andersson

Alkohol:                                  Malin Hildingsson

Mat:                                       Carina Svärd

Fysisk aktivitet:                       Gerthi Persson

Motiverande samtal, MI            Marianne Kunstlicher och Anders Redelius

Senast uppdaterad 2017-04-06 15:33:52