Ansök om AT i Blekinge

Landstinget Blekinge erbjuder, med tillträde våren 2019, tolv AT-block.

I erbjudandet ingår:

  • 21 månaders block
  • Möjlighet till flexibel månad
  • Leg. lön efter 18 månader
  • 2 veckors introduktion
  • Utbildning 4 timmar/vecka
  • Mentorer
  • Studierektorer
  • Möjlighet att delta i AT-stämman samt annan extern utbildning.

Start

AT- blocken har tillträde enligt nedan med start den 1:a i månaden

  • 6 st AT-block februari 2019
  • 6 st AT-block april 2019.

Allmänna upplysningar:
Mats Magnusson
PA-konsult
0455-734202
E-post: mats.magnusson@ltblekinge.se

Facklig företrädare för SYLF Blekinge
Eline Boesen
0455-731000 växel
E-post: eline.boesen@ltblekinge.se

Vi planerar att ha intervjuer med urval av de sökande måndag – onsdag 8-10 oktober 2018.

Skicka ditt CV och personliga brev med angivna referenser till oss senast den 3 oktober kl 16.00 via e-post till at-ansokan@ltblekinge.se. Skriv ”AT våren 2019” i ämnesraden.

Ange referensnummer i din ansökan enligt nedan. Om du väljer att ansöka till båda blocken ska en tydlig prioritering göras mellan referensnumrerna.

Ref nr1; AT block Sjukhusplacering Karlskrona/Karlshamn + psykiatri/primärvårdsplacering östra Blekinge (psykiatrin kan vara insprängd mellan sjukhusplaceringarna).

Ref nr2; AT block Sjukhusplacering Karlskrona/Karlshamn + psykiatri/primärvårdsplacering västra Blekinge (psykiatri och primärvård ligger i följd ”efter” sjukhusåret).

Om du har särskilda skäl för att välja Blekinge före andra landsting ska du ange det i ansökan.

Inför anställning
Arbetsgivaren kan komma att begära utdrag ur polisens misstanke och belastningsregister på de som kommer att erbjudas AT.

Senast uppdaterad 2018-08-16 13:05:34 av Sverker Berggren