Vi erbjuder dig över 150 framtidsyrken i Blekinge

Landstinget Blekinge är en kunskapsintensiv organisation med ett stort behov av olika kompetenser. Oavsett om du redan vet vad du vill bli, eller om du vill hålla alla möjligheter öppna inför framtiden, är chansen stor att du hittar ett eller flera spännande jobb hos oss.

Administrativ assistent
Administrativ sekreterare
Ambulanssjukvårdare 
Apotekare
Arbetsterapeut
Arbetsterapibiträde
Assistent
AT-läkare
Audionom
Avdelningschef

Badföreståndare
Barnhälsovårdssamordnare
Barnmorska
Barnskötare
Bedömningshandläggare
Behandlingsassistent
Beredskapssamordnare 
Beteendevetare
Biblioteksassistent
Bilförare
Biomedicinsk analytiker
Brandskyddssamordnare 
Budgetstrateg
Byggprojektledare

Controller
Cytodiagnostiker

Dietist
Docent
Drifttekniker

Ekonomianalytiker
Ekonomiassistent
Ekonomibiträde
Ekonomichef
Ekonomidirektör
Ekonomiföreståndare
Elektriker 
Elevassistent
Expeditionsbiträde
Expeditionsföreståndare

Fastighetsförvaltare
Fastighetsteknisk strateg
Finansstrateg
Forskningsassistent 
Forskningssekreterare
Fotvårdsspecialist
Forsknings- och utvecklingsstrateg
Friskvårdskonsulent 
Företagssjukgymnast
Förrådsbiträde
Förrådsförman
Förvaltningschef

Godsmottagare
Gymnastikbiträde

Hantverkare
Hjälpmedelsingenjör
Hjälpmedelskonsulent
Hjälpmedelstekniker
Hälso- och sjukvårdsstrateg
Hälso- och sjukvårdsutvecklare
Hälsoutvecklare
Hörselpedagog
Hörselvårdsingenjör

Informationssäkerhetsstrateg
Ingenjör
Inköpsassistent
Instruktör 
IT-arkitekt
IT-strateg

Kallskänka
Kanslist
Klinikkoordinator
Kock/kokerska
Kommunikationsdirektör
Kommunikatör
Kompetensutvecklare
Kostekonom
Kurator
Köksbiträde

Laboratorieassistent
Laboratoriebiträde
Laboratorieingenjör
Landstingsdirektör
Landstingsjurist
Logoped
Lymfterapeut
Läkare
Lärare
Lönekonsult

Massageterapeut
Materialkonsulent
Medicinsk bibliotekarie
Medicinsk sekreterare
Medicintekniker
Medicinteknisk ingenjör
Medicinteknisk sekreterare
Miljöchef
Miljösäkerhetsrådgivare
Målare

Obduktionstekniker
Optiker
Ortodontiassistent
Ortopedingenjör
Ortopedtekniker

Patientsäkerhetssamordnare
Pensionshandläggare 
Perfusionist
Personalanalytiker
Personalassistent 
Personalchef
Personaldirektör
Personalkonsult
Personalstrateg 
Planeringsstrateg 
Praktikplatsplanerare
Projektassistent
Projektkoordinator
Projektledare
Projektsekreterare
Psykiatrisjuksköterska
Psykolog
PTP-psykolog

Receptionist
Redovisningsekonom
Redovisningsstrateg
Reparatör
Röntgeningenjör

Sekreterare 
Sektionsledare
Serveringsbiträde
Sjukgymnast
Sjuksköterska
Sjukvårdsbiträde
Skötare
Smittskyddsassistent 
Snickare 
Specialpedagog
ST-läkare
Steriltekniker
Städerska
Synpedagog
Systemadministratör
Systemförvaltare
Systemsupport
Systemutvecklare
Säkerhetschef
Säkerhetssamordnare

Tandhygienist
Tandläkare
Tandsköterska
Tandvårdsbiträde
Teamsekreterare
Teckentolk
Tekniker
Telefonist
Teleingenjör
Teletekniker
Trädgårdsarbetare

Undersköterska
Upphandlare
Utbildningshandledare
Utredare 
Utredningssekreterare 
Utvecklingskoordinator

Vaktmästare
Webbmaster
Verksamhetsanalytiker
Verksamhetschef
Verksamhetscontroller 
Verksamhetsutvecklare
Vuxendövtolk
Vårdutvecklare

Överläkare 
Övertandläkare

Senast uppdaterad 2017-02-07 10:52:43