Traineeprogrammets upplägg

Traineeprogrammet startar hösten 2017 och avslutas i juni 2018. Du är anställd i Landstinget Blekinge under programmet och du kommer att få arbeta inom en av landstingsservices enheter. Du kommer också att få en utbildad mentor som följer dig genom hela programmet.

Jobba deltid

Programmet består av fem block och varje block varar i cirka två månader. Ett block innehåller 16 timmars utbildning och 64 timmars arbete, vilket motsvarar 25 procent av en heltidsanställning. Här hittar du en beskrivning av vad varje block innehåller.

 

I demokratins namn

Att arbeta inom offentlig verksamhet innebär att du har ett samhällsuppdrag. Det samhällsuppdraget kan ge kraft och energi och är ett perspektiv som gäller alla delar av offentlig verksamhet. Det ger jobb som är roliga, utvecklande, betydelsefulla och viktiga för samhället.

Landstingets verksamhet

För att du ska förstå hur landstingets verksamhet fungerar behöver du se och uppleva hela organisationen och alla dess olika delar. Blocket ger dig insikt i hur landstingets verksamheter bedrivs.

Ledarskap

Detta block ger dig verktyg för att utforska hur ledarskapet måste förändras när samhällsutvecklingen och framtidens professionella ställer nya och mer komplexa krav än någonsin tidigare. Du får inblick i ledarskapets utveckling från instruktionsbaserat ledarskap fram till modernt ledarskap i en lärande organisation.

Karriär

Karriär är ett begrepp som kan ha olika innebörd för olika personer. Här får du reflektera över vad du tycker är en lyckosam karriär utifrån dina egna mål, ditt engagemang och din framtidsvision. Du får också träffa några av Sveriges bästa coacher och föreläsare som arbetar med att stötta andra i att hitta sina vägar in i framtiden.

Individuella mål

Programmet kommer att ge dig en ökad insikt i vilka mål du har med din professionella framtid. Landstinget får i sin tur en ökad förståelse för dina långsiktiga och kortsiktiga mål. Tillsammans utvecklas du, din chef och landstinget som organisation.

Senast uppdaterad 2017-01-27 15:44:52 av Jenny Gustavsson

Kontakt

Elenor Malmörn Personalchef Landstingsservice 0455-73 61 04
Ann-Sofie Severénius Utbildningssamordnare Landstingsservice 0455-73 42 08