Hälso- och sjukvårdsstrateg - inriktning sjukskrivning och rehabilitering

I Landstinget Blekinge bidrar du till god vård, bättre hälsa och räddade liv. Våra team präglas av stark sammanhållning, engagerat ledarskap och en vilja att utvecklas. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt.

Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.

Vi har nu börjat det stora arbetet med att forma framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge. Under en tio-års period kommer vi att bygga nya lokaler och utveckla arbetssätt och teknik för att kunna möta framtidens behov av vård och omsorg. Det är en spännande utvecklingsresa som du också kommer att få vara en del av.

Arbetet med att främja hälsa och ge vård till Blekinges invånare leds av landstingsdirektören. Till sin närmaste hjälp har landstingsdirektören en stab som på ett övergripande plan leder, stödjer, utvecklar och följer upp landstingets verksamhet. Staben ger också stöd till landstingets politiska ledning.

Avdelningen för kunskapsstöd tillhör utvecklingsenheten som är en del i landstingsdirektörens stab. Landstingsdirektörens stab arbetar med policy-, strategi-, och utvecklingsfrågor samt upp-följning och utvärdering.

Avdelningen för kunskapsstöd bereder politiska beslutsunderlag och stöttar förvaltningarna i deras direkta verksamhetsutveckling. Vi är ett 20-tal medarbetare som initierar, koordinerar, leder, utvecklar och följer upp arbetet med strategiskt prioriterade verksamhetsfrågor. Detta förutsätter gott samarbete både inom landstinget och med andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Ett av våra uppdrag innebär att vidarutveckla kvaliteten och effektiviteten i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Arbetet har sitt ursprung i en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och staten. Den syftar till att hälso- och sjukvården ska ta ett tydligare ansvar för arbetet med sjukskrivning och rehabilitering som en del av vård och behandling. Några viktiga utvecklingsområden är ledning och styrning av processen, inrättandet av rehabiliterings-koordinatorer, kunskapsområdet försäkringsmedicin, samverkan och ökad digitalisering.

Anställningsform

 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Löneform: Landstinget Blekinge tillämpar individuell lönesättning
 • Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, dock senast 2018-05-15
 • Antal platser: 1

Arbetsuppgifter

Som hälso- och sjukvårdsstrateg/processledare arbetar du med utveckling och samordning av landstingets strategiska verksamhetsutveckling, i våra egna verksamheter och i samverkan med andra samhällsaktörer.

Genom ett coachande och inspirerande förhållningssätt stöttar du chefer, ledare och medarbetare att förstärka och vidareutveckla hälso- och sjukvårdens och specifikt sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens kvalitet för patienter och medborgare. Ett arbete som har pågått under många år. Samverkan med andra parter, internt i landstinget och med myndigheter m.fl., är viktigt för att lyckas. Arbetet innebär också att samordna och stimulera rehabiliteringskoordinatorerna i primärvård, psykiatri och somatisk vård. Utbildningsinsatser i försäkringsmedicin utgör en del av ditt uppdrag.

Du bedriver omvärldsbevakning, kartlägger och analyserar behov av utvecklingsstöd i landstingets olika verksamheter. Du deltar i den nationella utvecklingen via nätverk med andra landsting och regioner.

Du är en drivande utvecklingsledare som tar initiativ och utvecklar frågor som bidrar till ökad uppfyllelse av politiska mål. Att arbeta fram underlag till politiska beslut och yttranden kommer att utgöra en del av ditt uppdrag.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt, gärna på magister- eller masternivå. Teoretiska kunskaper om evidensbaserade metoder för implementering och förändringsarbete är önskvärt, liksom kunskaper inom rehabilitering.

Erfarenheter av strategiskt utvecklings- och implementeringsarbete i landsting eller kommun är önskvärt, gärna i samverkan med andra aktörer. Vi ser gärna att du har erfarenhet från rehabiliteringsområdet med syfte att stimulera återgång till arbete.

Du hanterar komplexa sammanhang och kan självständigt planera, leda, driva och fullfölja för-bättrings- och utvecklingsprocesser där digitalisering ingår som en självklar del. Det är viktigt med god samarbetsförmåga och stor ödmjukhet. Du kommunicerar i tal och skrift på ett pedagogiskt och effektivt sätt med olika målgrupper. Du är öppen, knyter lätt nya kontakter och kan skapa och underhålla nätverk.

Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet.

Upplysningar

 • Annika Mellquist
  Avdelningschef
  0734-47 10 33
 • Helene Bjerstedt
  Hälso- och sjukvårdsstrateg
  0734-47 10 39
 • Gerthi Persson
  Hälso- och Sjukvårdsstrateg
  0734-47 12 47
 • Carina Svärd
  SACO
  0455-73 4041
  0734-47 12 45
 • Gunilla Månsson
  Vårdförbundet
  0455 - 30 29 81

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2018-01-14.

Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Sök jobbet här >>

Senast uppdaterad 2014-01-13 16:50:24