Offentliga jobb

Lediga jobb
Titel Arbetsplats Kommun Ansök senast
Kommunikatör Landstingsdirektörens stab Karlskrona 2018-09-26
Barnmorskor till Kvinnohälsovården i Västra Blekinge Landstinget Blekinge Karlshamn 2018-09-28
Arbeta med psykisk hälsa på Sölvesborgs och Olofströms vårdcentral Landstinget Blekinge Olofström 2018-09-30
Psykolog till Habiliteringen i Karlshamn Landstinget Blekinge Karlshamn 2018-09-30
Dietist till Blekingesjukhuset, tillsvidare, Karlshamn Blekingesjukhuset Karlshamn 2018-09-30
Nylegitimerade läkare till Primärvårdens utbildningsenhet Primärvården Karlshamn 2018-09-30
Överläkare till vuxenpsykiatriska mottagningen i Karlshamn Psykiatri och habilitering Karlshamn 2018-09-30
Överläkare till Vuxenpsykiatriska mottagningen i Sölvesobrg Psykiatri och habilitering Sölvesborg 2018-09-30
Läkare till Habiliteringen - Vuxen Psykiatri och habilitering Karlskrona 2018-09-30
Fysioterapeut/sjukgymnast till geriatrisk avdelning 36 Blekingesjukhuset Karlskrona 2018-09-30
Sjukhuskemist till Laboratoriemedicin Blekinge Blekingesjukhuset Karlskrona 2018-09-30
Leg. Psykolog till Vuxenpsykiatrin, mottagningen Karlshamn Landstinget Blekinge Karlshamn 2018-09-30
Fysioterapeut/sjukgymnast Linden i Karlshamn Primärvården Karlshamn 2018-09-30
Sjuksköterska till Barn och ungdomspsykiatrin, Kastanjevillan Psykiatri och habilitering Karlskrona 2018-09-30
Sjuksköterska till vuxenpsykiatrin Karlshamn avdelning 21 Landstinget Blekinge Karlshamn 2018-09-30
Avdelningschef till Operationsavdelningen i Karlshamn Blekingesjukhuset Karlshamn 2018-09-30
Logopeder till Öron- näs- halskliniken i Karlskrona Blekingesjukhuset Karlskrona 2018-09-30
Utbildningsanställning för sjuksköterska med inriktning operationssjukvård Blekingesjukhuset Karlskrona 2018-09-30
Registrator/arkivarie Landstingsdirektörens stab Karlskrona 2018-09-30
Undersköterska till Röntgen i Karlshamn Blekingesjukhuset Karlshamn 2018-09-30
Psykiatrisjuksköterska till Akut- och rådgivningsteamet i vuxenpsykiatrin Landstinget Blekinge Karlshamn 2018-09-30
Tandläkare Folktandvården Ronneby Folktandvården Karlshamn 2018-10-05
Undersköterska till Trossö vårdcentral Primärvården Karlskrona 2018-10-05
Avdelningschef Folktandvården Ronneby Landstinget Blekinge Ronneby 2018-10-05
Arbetsterapeut Rehabenheten Lindens i Karlshamn Landstinget Blekinge Karlshamn 2018-10-07
Fysioterapeut/sjukgymnast till Sölvesborgs vårdcentral Landstinget Blekinge Sölvesborg 2018-10-07
Eltekniker till drift- och underhållsavdelningen i Karlshamn Landstinget Blekinge Karlshamn 2018-10-07
Tekniker till drift- och underhållsavdelningen i Karlshamn Landstinget Blekinge Karlshamn 2018-10-07
Avdelningschef till Samritens vårdcentral i Karlshamn Landstinget Blekinge Karlshamn 2018-10-07
Sjukhuskurator till rehabiliteringskliniken i Karlshamn Blekingesjukhuset Karlshamn 2018-10-07
Sjuksköterska till Beroendeavdelningen Psykiatri och habilitering Karlskrona 2018-10-07
Tandläkare till Folktandvården Rödeby Folktandvården Karlskrona 2018-10-07
Resurstandläkare Folktandvården Östra Blekinge Folktandvården Karlskrona 2018-10-07
Tandläkare till Folktandvården Nättraby Folktandvården Karlskrona 2018-10-07
Medicinsk sekreterare till rehabkliniken i Karlskrona Blekingesjukhuset Karlskrona 2018-10-07
Vi söker ambulanssjukvårdare/sjuksköterskor till Karlskrona Blekingesjukhuset Karlskrona 2018-10-07
Meriteringstandläkare Käkkirurgi Folktandvården Blekinge Folktandvården Karlskrona 2018-10-07
Sjuksköterska till Palliativmedicinska enheten i Karlshamn Blekingesjukhuset Karlshamn 2018-10-07
Kurator till Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset Landstinget Blekinge Karlskrona 2018-10-11
Undersköterska till specialistrehab och avdelning 20 i Karlshamn Blekingesjukhuset Karlshamn 2018-10-14
Systemadministratör till telefoniavdelningen Landstinget Blekinge Karlskrona 2018-10-14
Sjukssköterska till Dialysavdelningen i Karlskrona Blekingesjukhuset Karlskrona 2018-10-14
Undersköterska till avd 47, Thoraxcentrum Landstinget Blekinge Karlskrona 2018-10-15
Anestesisjuksköterska till Thoraxcentrum Landstinget Blekinge Karlskrona 2018-10-15
Specialistläkare inom allmänmedicin till Sölvesborgs vårdcentral Landstinget Blekinge Sölvesborg 2018-10-15
Specialistläkare till Olofströms vårdcentral Landstinget Blekinge Olofström 2018-10-15
Tandläkare Folktandvården Olofström Folktandvården Olofström 2018-10-19
Tandläkare Folktandvården Asarum Folktandvården Karlshamn 2018-10-19
Tandläkare Folktandvården Bräkne-Hoby Folktandvården Ronneby 2018-10-19
Tandläkare Folktandvården Karlshamn Folktandvården Karlshamn 2018-10-19
Sjuksköterska till avd. 20 i Karlshamn Blekingesjukhuset Karlskrona 2018-10-21
Kurator till Ungdomsmottagningen i Blekinge Landstinget Blekinge Karlskrona 2018-10-21
Arbetsterapeut till Blekingesjukhuset, Karlskrona Blekingesjukhuset Karlskrona 2018-10-21
Sjuksköterskor till Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset Landstinget Blekinge Karlskrona 2018-10-21
Undersköterska/vattenterapeut till sjukgymnastiken och avd 20 i Karlshamn Blekingesjukhuset Karlshamn 2018-10-21
Vi söker sjuksköterskor till Avd 55, Thoraxcentrum, Blekingesjukhuset Landstinget Blekinge Karlskrona 2018-10-31
Sjuksköterska till Gyn-avdelning Blekingesjukhuset Karlskrona 2018-10-31
Barnmorska till BB Landstinget Blekinge Karlskrona 2018-10-31
ST-läkare till vuxenpsykiatrin och BUP i Blekinge Psykiatri och habilitering Karlskrona 2018-10-31
Lungläkare, specialist i lungmedicin Landstinget Blekinge Karlshamn 2018-11-30

Senast uppdaterad 2014-01-13 16:50:24