Blekinges barn får snabbast hjälp av psykiatrin

2013-12-10

Ingen annanstans i Sverige tar man emot barn- och ungdomar som mår psykiskt dåligt snabbare än i Blekinges psykiatri. Det visar Öppna jämförelser, som presenterades i dag av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Det är åttonde året i rad som mätningen av kvaliteten i svensk hälso- och sjukvård genomförs. Rapporten innehåller en rad siffror som mäter medicinska resultat men även bland annat patienterfarenheter och tillgänglighet. På så sätt kan de olika landstingen jämföra sina resultat med varandra. Varje landsting kan också jämföra sina resultat över tid och se om en viss vårdinsats blivit bättre eller sämre.
Vid sidan av huvudfokuset på medicinska resultat mäter Öppna jämförelser även kostnader för vården. Blekinge har totalt sett lägre kostnad för vården än landet som helhet. Särskilt positivt är kostnadsläget i Blekinges primärvård, där en kontakt med vården kostar i genomsnitt 1 295,5 kronor jämfört med riksgenomsnittets 1 464,1 kronor.

Senast uppdaterad 2013-12-20 09:10:26