Motioner under beredning

Motioner är förslag från landstingsfullmäktiges ledamöter. En motion leder alltid till att landstingsfullmäktige fattar ett beslut och därmed tar ställning till förslaget i motionen. En motion kan bifallas, avslås eller anses besvarad.

Det är landstingsstyrelsen som beslutar vilken nämnd eller verksamhet som ska bereda ett svar på en inkommen motion. Det bör ta högst ett år att bereda ett motionssvar, om det krävs ett omfattande sådant. Motionssvaret ska sedan lämnas till landstingsfullmäktige för slutligt beslut.

Här hittar du motioner som lämnats in till landstingsstyrelsen för beredning. Vill du se svar på redan behandlade motioner får du klicka på länken "Protokoll och handlingar" på den här sidan.

Motion: Motion angående närakut i Karlshamn
Lämnad av: 
Alexander Wendt (M), Lars Karlsson (C), Peter Christensen (L) och Erik Lindborg (KD)  
Inkommen datum:
2018-09-03
Dokumentnummer:
2018/01327-1
Beredningsväg:
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Motion: Motion om sexuell hälsa
Lämnad av: 
Peter Christensen (L), Kent Lewén (L) och Inga-Lena Fischer (L)
Inkommen datum:
2018-08-30
Dokumentnummer:
2018/01312-1
Beredningsväg:
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Motion: Motion angående information om rätt att ta PSA-prov
Lämnad av: 
Peter Christensen (L) och Kent Lewén (L)
Inkommen datum:
2018-08-07
Dokumentnummer:
2018/01208-1
Beredningsväg:
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Motion: Motion angående effektivisering för bättre vård
Lämnad av: 
Peter Christensen (L)
Inkommen datum:
2018-07-09
Dokumentnummer:
2018/01133-1
Beredningsväg:
Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsens arbetsutskott

Motion: Motion om att införa psykiatrikonsult
Lämnad av: 
Tim Svanberg (C) och Sike Jacob (C)
Inkommen datum:
2018-04-24
Dokumentnummer:
2018/00677-1
Beredningsväg:
Nämnden för Blekingesjukhuset och
nämnden psykiatri och habilitering

Motion: Motion gällande hembesök i psykiatrin
Lämnad av: 
Lars Karlsson (C) 
Inkommen datum:
2018-04-24
Dokumentnummer:
2018/00676-1
Beredningsväg:
Regionfullmäktige och nämnden för psykiatri och habilitering

Motion: Motion inför screening för att upptäcka tarmcancer
Lämnad av: 
Björn T Nurhadi (SD) och Nicolas Westrup (SD)
Inkommen datum:
2018-04-16
Dokumentnummer:
2018/00618-1
Beredningsväg:
Nämnden för Blekingesjukhuset

Motion: Motion om införande av ”Grått arkiv”
Lämnad av: 
Björn T Nurhadi (SD) och Louise Erixon (SD)
Inkommen datum:
2018-04-16
Dokumentnummer:
2018/00614-1
Beredningsväg:
Nämnden för Blekingesjukhuset och
nämnden för primärvård och folktandvård

Motion: Motion om inkl av färgblindhet i dagens glasögonbidrag
för barn och unga
Lämnad av:
Camilla Karlman (SD) och Tommy Strannemalm (SD)
Inkommen datum:
2018-03-29
Dokumentnummer:
2018/00537-1
Beredningsväg:
Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Motion: Motion om GBS-provtagning
Lämnad av:
Emilie Pilthammar (M)
Inkommen datum:
2018-03-22
Dokumentnummer:
2018/00501-1
Beredningsväg: Nämnden för Blekingesjukhuset och
nämnden för primärvård och folktandvård

Motion: Motion om förändrade telefonnummer
Lämnad av: Emilie Pilthammar (M)
Inkommen datum: 2018-03-06
Dokumentnummer: 2018/00397-1
Beredningsväg: Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Motion: Motion om aktivt arbete mot självmord
Lämnad av: Birgitta Ståhl (M) och Gustav Nilsson (M) 
Inkommen datum: 2018-01-31
Dokumentnummer: 2018/00189
Beredningsväg: Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Motion: Motion om mentorer till nyutbildade sjuksköterskor
Lämnad av: Nils Ingmar Thorell (L), Rosmarie Strömblad (L) och Elsmari Furuvall Mattsson (L)
Inkommen datum: 2018-02-01
Dokumentnummer: 2018/00194
Beredningsväg: Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Motion: Motion om nya karriärvägar för akademiska vårdyrken
Lämnad av: Nils Ingmar Thorell (L), Rosmarie Strömblad (L) och Elsmari Furuvall Mattsson (L)
Inkommen datum: 2017-11-21
Dokumentnummer: 2017/01640-1
Beredningsväg: Nämnden för Blekingesjukhuset

Motion: Motion om samverkan Blekingesjukhuset, kommunal vård och primärvården
Lämnad av: Nils Ingmar Thorell(L), Rosmarie Strömblad (L) och Elsmari Furuvall Mattsson (L)
Inkommen datum: 2017-11-29
Dokumentnummer: 2017/01562-1
Beredningsväg: Nämnden för Blekingesjukhuset och nämnden för primärvård och folktandvård

Senast uppdaterad 2018-10-11 22:26:11

Protokoll och handlingar

På styrelsemöte.se kan du ta del av våra protokoll och handlingar