Motioner under beredning

Motioner är förslag från landstingsfullmäktiges ledamöter. En motion leder alltid till att landstingsfullmäktige fattar ett beslut och därmed tar ställning till förslaget i motionen. En motion kan bifallas, avslås eller anses besvarad.

Det är landstingsstyrelsen som beslutar vilken nämnd eller verksamhet som ska bereda ett svar på en inkommen motion. Det bör ta högst ett år att bereda ett motionssvar, om det krävs ett omfattande sådant. Motionssvaret ska sedan lämnas till landstingsfullmäktige för slutligt beslut.

Här hittar du motioner som lämnats in till landstingsstyrelsen för beredning. Vill du se svar på redan behandlade motioner får du klicka på länken till höger.

Motion: Motion om beredskapslager av läkemedel och sjukvårdsmaterial
Lämnad av: Peter Christensen (L)
Inkommen datum: 2017-10-30
Dokumentnummer: 2017/01387-1
Beredningsväg: Landstingstyrelsens arbetsutskott

Motion: Motion om stödlinjer för personer med narkotikaberoende och dess anhöriga
Lämnad av: Björn T Nurhadi (SD) Camilla Karlman (SD)
Inkommen datum: 2017-06-14
Dokumentnummer: 2017/00830-1
Beredningsväg: Nämnden för psykiatri och habilitering

Motion: Motion om ökad patientsäkerhet genom förbättrad e-hälsa
Lämnad av: Björn T Nurhadi (SD) Nicolas Westrup (SD)
Inkommen datum: 2017-06-05
Dokumentnummer: 2017/00778-1
Beredningsväg: Nämnden för Blekingesjukhuset

Motion: Öka integriteten och möjligheten till stimulans för patienter i fyrsalar
Lämnad av: Björn T Nurhadi (SD) Louise Erixon (SD)
Inkommen datum: 2017-02-23
Dokumentnummer: 2017/00288-1 
Beredningsväg: Nämnden för Blekingesjukhuset

Motion: Motion angående psykiatrikommissionen
Lämnad av:
Alexander Wendt (M)
Inkommen datum: 2016-11-23
Dokumentnummer: 2016/01597-1
Beredningsväg: Nämnden för psykiatri och habilitering

Senast uppdaterad 2017-11-14 10:44:19

Protokoll och handlingar

På styrelsemöte.se kan du ta del av våra protokoll och handlingar