Motioner under beredning

Motioner är förslag från landstingsfullmäktiges ledamöter. En motion leder alltid till att landstingsfullmäktige fattar ett beslut och därmed tar ställning till förslaget i motionen. En motion kan bifallas, avslås eller anses besvarad.

Det är landstingsstyrelsen som beslutar vilken nämnd eller verksamhet som ska bereda ett svar på en inkommen motion. Det bör ta högst ett år att bereda ett motionssvar, om det krävs ett omfattande sådant. Motionssvaret ska sedan lämnas till landstingsfullmäktige för slutligt beslut.

Här hittar du motioner som lämnats in till landstingsstyrelsen för beredning. Vill du se svar på redan behandlade motioner får du klicka på länken till höger.

Motion: Motion om nya karriärvägar för akademiska vårdyrken
Lämnad av: Nils Ingmar Thorell(L), Rosmarie Strömblad (L) och Elsmari Furuvall Mattsson (L)
Inkommen datum: 2017-11-21
Dokumentnummer: 2017/01640-1
Beredningsväg: Nämnden för Blekingesjukhuset

Motion: Motion om mätning av graden av personcentrerad vård
Lämnad av: Nils Ingmar Thorell(L), Rosmarie Strömblad (L) och Elsmari Furuvall Mattsson (L)
Inkommen datum: 2017-11-21
Dokumentnummer: 2017/01634-1
Beredningsväg: Nämnden för Blekingesjukhuset

Motion: Motion om samverkan Blekingesjukhuset, kommunal vård och primärvården
Lämnad av: Nils Ingmar Thorell(L), Rosmarie Strömblad (L) och Elsmari Furuvall Mattsson (L)
Inkommen datum: 2017-11-29
Dokumentnummer: 2017/01562-1
Beredningsväg: Nämnden för Blekingesjukhuset och nämnden för primärvård och folktandvård

Motion: Motion om brukarstyrd inskrivning för patienter i psykiatrin
Lämnad av: Peter Christensen (L)
Inkommen datum: 2017-12-08
Dokumentnummer: 2017/01613-1
Beredningsväg: Nämnden för psykiatri och habilitering

Senast uppdaterad 2018-02-15 09:53:46

Protokoll och handlingar

På styrelsemöte.se kan du ta del av våra protokoll och handlingar