Motioner– förslag från ledamöter

Motioner är förslag från landstingsfullmäktiges ledamöter. En motion leder alltid till att landstingsfullmäktige fattar ett beslut och därmed tar ställning till förslaget i motionen. En motion kan bifallas, avslås eller anses besvarad.

Det är Landstingsstyrelsen som beslutar vilken nämnd eller verksamhet som ska bereda ett svar på en inkommen motion. Det bör ta högst ett år att bereda ett motionssvar, om det krävs ett omfattande sådant. Motionssvaret ska sedan lämnas till Landstingsfullmäktige för slutligt beslut.

Här hittar du motioner som lämnats in till Landstingsstyrelsen för beredning.

Senast uppdaterad 2018-07-09 10:32:05 av Malin Bodenholm