Ungdomsrådet den 3 oktober 2018

2018-10-26

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla.

Styrelse/nämnd Ungdomsrådet

Sammanträdesdatum 2018-10-03

Justeringsdatum 2018-10-24

Anslagsdatum 2018-10-26

Förvaringsplats för protokollet Diariet

Anslagen av Rose-Marie Friberg

Senast uppdaterad 2018-10-26 11:02:04