Ungdomsrådet den 19 november 2018

2018-12-03

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla.

Styrelse/nämnd Ungdomsrådet

Sammanträdesdatum 2018-11-19

Justeringsdatum 2018-12-03

Anslagsdatum 2018-12-03

Förvaringsplats för protokollet Diariet

Anslagen av Rose-Marie Friberg

Senast uppdaterad 2018-12-03 14:06:33