Ungdomsrådet den 19 juni 2018

2018-06-28

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla.

Styrelse/nämnd Ungdomsrådet

Sammanträdesdatum 2018-06-19

Justeringsdatum 2018-06-28

Anslagsdatum 2018-06-28

Förvaringsplats för protokollet Diariet

Anslagen av Rose-Marie Friberg

Senast uppdaterad 2018-06-28 15:31:41