Landstingsstyrelsens arbetsutskott 10 april 2018

2018-04-11

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd
Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-04-10

Justeringsdatum
2018-04-10

Anslagsdatum
2018-04-11

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-04-23 16:20:08