Ungdomsrådet 28 mars 2018

2018-04-11

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla.

Styrelse/nämnd
Ungdomsrådet

Sammanträdesdatum
2018-03-28

Justeringsdatum
2018-04-11

Anslagsdatum
2018-04-11

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Rose-Marie Friberg

Senast uppdaterad 2018-04-23 16:21:14