Samverkansnämnden i Blekinge den 25 maj 2018

2018-06-11

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla


Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2018-05-25

Justeringsdatum

2018-06-08

Anslagsdatum

2018-03-05

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg

Senast uppdaterad 2018-06-11 12:56:55