Samverkansnämnden i Blekinge 21 september 2018

2018-10-04

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2018-09-21

Justeringsdatum

2018-10-04

Anslagsdatum

2018-10-04

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg

Senast uppdaterad 2018-10-04 15:53:28