Samverkansnämnden i Blekinge 21 september 2018

2018-09-21

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge omedelbart justerad paragraf 41

Sammanträdesdatum

2018-09-21

Justeringsdatum

2018-09-21

Anslagsdatum

2018-09-21

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg

Senast uppdaterad 2018-09-21 11:56:39