Samverkansnämnden i Blekinge 15 januari

2018-01-24

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2018-01-15

Justeringsdatum

2018-01-16

Anslagsdatum

2018-01-16

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg

Senast uppdaterad 2018-01-24 14:55:14 av Sverker Berggren