Samverkansnämnden i Blekinge 1 mars 2018

2018-03-05

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2018-03-01

Justeringsdatum

2018-03-05

Anslagsdatum

2018-03-05

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg

Senast uppdaterad 2018-03-05 16:14:00