Psykiatri och habiliteringen 25 januari

2018-01-25

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd
Psykiatri och habilitering 

Sammanträdesdatum
2018-01-25

Justeringsdatum
2018-01-25

Anslagsdatum
2018-01-25

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Martina Leinwall

Senast uppdaterad 2018-01-25 16:00:46 av Sverker Berggren