Psykiatri och habilitering 14 december

2017-12-21

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Psykiatri och habilitering 

Sammanträdesdatum

2017-12-14

Justeringsdatum

2017-12-19

Anslagsdatum

2017-12-19

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Martina Leinwall

Senast uppdaterad 2017-12-21 14:17:21 av Sverker Berggren