Patientnämndens sammanträde 2018-03-20

2018-04-06

Justering har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-20

Justeringsdatum

2018-04-03

Anslagsdatum

2018-04-06

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Cecilia Klüft Frih

Senast uppdaterad 2018-04-06 11:33:19