Patientnämnden 25 januari

2018-02-09

Justering har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2018-01-25

Justeringsdatum

2018-02-02

Anslagsdatum

2018-02-09

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Cecilia Klüft Frih

Senast uppdaterad 2018-02-09 10:24:11