Patientnämnden den 30 augusti 2018

2018-09-06

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Justeringsdatum

2018-09-04

Anslagsdatum

2018-09-06

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Cecilia Klüft Frih

Senast uppdaterad 2018-09-06 14:01:07 av Sverker Berggren