Patientnämnden den 14 juni 2018

2018-06-26

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-14

Justeringsdatum

2018-06-21

Anslagsdatum

2018-06-26

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Cecilia Klüft Frih

Senast uppdaterad 2018-06-26 13:28:39