Ordförandebeslut Nämnden för Blekingesjukhuset den 8 november 2018

2018-11-08

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd Nämnden för Blekingesjukhuset ordförandebeslut paragraf 107-108

Datum 2018-11-08

Justeringsdatum 2018-11-08

Anslagsdatum 2018-11-08

Förvaringsplats för protokollet Diariet

Anslagen av Rose-Marie Friberg

Senast uppdaterad 2018-11-08 08:00:07