Ordförandebeslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott den 16 november 2018

2018-11-16

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd 
Landstingsstyrelsens arbetsutskott ordförandebeslut paragraf 376-377

Datum
2018-11-16

Justeringsdatum
2018-11-16

Anslagsdatum
2018-11-16

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-11-16 14:40:02