Landstingsstyrelsens arbetsutskott den 25 september 2018

2018-10-08

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd 
Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-09-25

Justeringsdatum
2018-10-08

Anslagsdatum
2018-10-08

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-10-08 15:52:17