Landstingsstyrelsen den 24 september 2018

2018-10-08

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd 
Landstingsstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-09-24

Justeringsdatum
2018-10-08

Anslagsdatum
2018-10-08

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-10-08 15:49:13