Ordförandebeslut landstingsstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2018

2018-10-02

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd
Landstingsstyrelsens arbetsutskott ordförandebeslut paragraf 325

Datum
2018-10-02

Justeringsdatum
2018-10-02

Anslagsdatum
2018-10-02

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Annelie Ottosson

Senast uppdaterad 2018-10-02 12:03:45