Samverkansnämnden i Blekinge den 31 augusti 2018 ordförandebeslut

2018-09-06

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge ordförandebeslut paragraf 37

Sammanträdesdatum

2018-08-31

Justeringsdatum

2018-09-05

Anslagsdatum

2018-09-06

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg

Senast uppdaterad 2018-09-06 13:58:56 av Sverker Berggren