Nämnden för psykiatri och habilitering den 19 september 2018

2018-09-24

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla.

Styrelse/nämnd
Nämnden för psykiatri och habilitering

Sammanträdesdatum
2018-09-19

Justeringsdatum
2018-09-24

Anslagsdatum
2018-09-24

Förvaringsplats för protokollet
Arkivet

Anslagen av
Martina Leinvall

Senast uppdaterad 2018-09-24 13:49:12