Nämnden för psykiatri och habilitering den 14 juni 2018

2018-06-19

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd

Nämnden för psykiatri och habiliteirng

Sammanträdesdatum

2018-06-14

Justeringsdatum

2018-06-19

Anslagsdatum

2018-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Martina Leinvall

Senast uppdaterad 2018-06-19 18:26:29