Nämnden för psykiatri och habilitering

2018-03-08

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd
Psykiatri och habilitering

Sammanträdesdatum
2018-03-01

Justeringsdatum
2018-03-08

Anslagsdatum
2018-03-08

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Martina Leinvall

Senast uppdaterad 2018-03-08 10:51:35