Nämnden för psykiatri och habilitering 2018-08-30

2018-09-05

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd
Nämnden för psykiatri och habilitering

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Justeringsdatum

2018-09-04

Anslagsdatum

2018-09-05

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Martina Leinvall

Senast uppdaterad 2018-09-05 08:27:49