Nämnden för primärvård och folktandvård den 20 september 2018

2018-09-26

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla.Styrelse/nämnd
Nämnden för primärvård och folktandvård

Sammanträdesdatum
2018-09-20

Justeringsdatum
2018-09-24

Anslagsdatum
2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet
Arkivet

Anslagen av
Martina Leinvall

Senast uppdaterad 2018-09-26 17:12:50