Nämnden för primärvård och folktandvård den 18 april 2018

2018-04-27

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd
Primärvård och folktandvård

Sammanträdesdatum
2018-04-18

Justeringsdatum
2018-04-25

Anslagsdatum
2018-02-27

Förvaringsplats för protokollet
Arkivet

Anslagen av
Martina Leinvall

Senast uppdaterad 2018-04-27 12:52:29