Nämnden för primärvård och folktandvård den 8 maj 2018

2018-05-17

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla.

Styrelse/nämnd
Primärvård och folktandvård

Sammanträdesdatum
2018-05-08

Justeringsdatum
2018-05-17

Anslagsdatum
2018-05-17

Förvaringsplats för protokollet
Arkivet

Anslagen av
Martina Leinvall

Senast uppdaterad 2018-05-17 10:41:37