Nämnden för primärvård och folktandvård den 21 februari 2018

2018-02-26

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd
Primärvård och folktandvård

Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justeringsdatum
2018-02-26

Anslagsdatum
2018-02-26

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Martina Leinvall

Senast uppdaterad 2018-02-26 15:47:52