Nämnden för primärvård och folktandvård den 29 augusti 2018

2018-09-11

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd
Primärvård och folktandvård

Sammanträdesdatum
2018-08-29

Justeringsdatum
2018-09-11

Anslagsdatum
2018-09-11

Förvaringsplats för protokollet
Arkivet

Anslagen av
Martina Leinvall

Senast uppdaterad 2018-09-11 16:20:53