Nämnden för primärvård och folktandvård 24 januari 2018

2018-02-06

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla

Styrelse/nämnd
Psykiatri och habilitering

Sammanträdesdatum
2018-01-24

Justeringsdatum
2018-02-05

Anslagsdatum
2018-02-06

Förvaringsplats för protokollet
Diariet

Anslagen av
Martina Leinvall

Senast uppdaterad 2018-02-06 10:40:03